Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:                 Geert Coppens   gcoppens@dehollekes.nl
secretaris:                 Gonnie Wouters
penningmeester:     Monique Zelissen   penningmeester@dehollekes.nl
Overige bestuursleden:
Toon vd Aa, Charles Hermans, Wilma Larmit, Wim Klomp, Mark Vrijsen
Raad van Toezicht: Jan Willems